Ai_4_4444

唔……藤村忌的圖。lof也放一下……

給郁川老師藤中心本的G圖貼了個素材加了幾筆

藤是好文明!郁川老師的雪子腦也是好文明!寫的超級好希望大家都能去看看,感受他的好!

傳送帶:

《黎明之前》本宣

序章

第一章第二章第三章第四章第五章

第六章第七章第八章第九章第十章

第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章

第十六章第十七章第十八章第十九章第二十章

終章/後日談


…………看,看完的話請一定要給郁川老師repo哦(超小聲)一點胡言亂語……

春之別離,夏之天馬,秋之初戀,冬之草枕。
枕與岸邊草,微笑而汨者可是吾身?——おえふ

是一些很惡毒很過激的發言,所以為了不破壞心情和視力我建議不要點開。

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

是這樣的,lof上那位莫斯科的冬天不下雪(ID:tormasov),全方位的多角度高水平夠深度的惹到了我,而我這個人又惡毒又過激又自我又惡心,所以我現在要詛咒它立刻去死,最好是能染上梅毒艾滋黑死病之類的在生死不得的痛苦中被活活折磨致死。

這邊也放一下

貼的字一個是春限台詞另一個是在詩抄里瞎胡找的,不懂日語不知道啥意思隨便就貼上了

第二張第一張的是濾鏡+加筆,強行假裝自己會畫光影不要在睡前看史實刀

睡前看了花藤史實刀的後果就是做夢都是刀(閉眼)

雖然夢的情節挺輕小說的

懶得整理語言了就直接聊天記錄截圖拼了拼……

亂七八糟的我也不知道我腦子是怎麼夢出這些玩意的(噎住.jpg)

醒了之後看見窗外的陽光明媚照在被子上的時候感覺自己要窒息了……


跑去跟御夜老闆講了之後當天晚上御夜老闆也做刀子夢了(。)


……感謝御夜老闆天天被我捅還沒把我雙刪拉黑的恩情……


↓↓          ↓↓

史實花藤刀是這個↓↓ 「田山花袋との最後の對面」(出自『藤村全集 13巻』)(暴哭)

文煉世界觀問卷

填了一下拉結老師的文煉世界觀問卷,感覺文煉的世界觀也是不能深挖,深挖都很黑,我還是放棄思考老老實實的舔藤村吧........orz

(然而藤村根本就是行走的劇透機)


↓這原文的注意事項↓

· 这是关于文豪与炼金术师世界观私设的问卷。

· 可以随意删去不想答的问题、增加想答的问题,也可以随便修改,亦可以只挑其中几个问题作答,总之请随意使用它♂

· 参考了とうらぶ世界観ベータ

↑這原文的注意事項↑


关于文豪

· 文豪是人类、灵体,抑或是除此之外的其他存在?

-大概是煉金生物?

-雖然看上去摸(?)上去和人一樣,但是應該還是有些不同吧。總之並非通常意義上的人類


· 转生后的文豪,样貌与生前相同吗?为什么?

-肯定不相同啦,是說相同的話這遊戲還有人玩么 

-至於原因....個人覺得可能這些文豪的外貌是由圖書館的上級(或者說政っ府)確定下來的,司書們只是使用自己的煉金術技能賦予其“文豪的靈魂”


· 文豪有新陈代谢及其带来的生理变化(如头发长长,身高变高)吗?

-有的吧,雖然我不覺得他們會長高

-頭髮指甲之類的應該會長吧,也會出汗啊受傷流血啊之類的。另外頭髮長長不是很好的paro么wwwww


· 文豪有感冒生病之类的异常生理状态吗?

-會。既然他們都會肚子餓會疲勞為什麼不會生病......

-但是應該不會得特別麻煩的病(比如結核和癌症),不然醫療費就很尷尬了


· 如何解释【从有碍书中发现文豪】?

-這個完全沒想過.....只當它是遊戲性的需要吧(合眼)


· 如何解释二号机在转生时保有记忆(知道自己已经转生)?

-我的個人設定是,二號機和一號機是記憶共通的,所以二號機出來的時候就知道自己已經存在了所以(語死早orz)


· 如何解释重复的会文豪变成垃圾文魂/想魂/语魂?

-這個是煉金術影響吧.....重複產物在某種作用力作用下經過還原反應被還原成煉金材料balabala..(胡說八道中)


· 序章中提到“刚转生的文豪有记忆缺失的状况”,这种缺失是如何恢复的?(比如随着时间恢复、或是通过潜书开花等等)

-啊這個剛好跟第一個問題對應。因為文豪們是煉金生物嘛,通過煉金術將“靈魂(或者說思想?)”注入人造外殼中的產物,剛開始總是有個磨合期嘛。

-恢復的話應該開花和隨時間恢復都有吧,不過兩種的恢復記憶的程度不同。

-我個人設定是時間>開花這樣,或者說開花恢復的是某些有特定意義的記憶,而時間恢復的是很日常的記憶。


· 文豪可以离开帝国图书馆吗?

-當然可以啦,不然花袋是怎麼帶著藤村去咖啡店勾搭妹子的


· 世间一般人对“转生的近代文豪”和“文学被侵蚀”这些事是如何认知的?

-世間一般人應該是不知道近代文豪轉生這件事吧,只是知道文學被侵蝕而政っ府在召集有才能的人組成專門團隊解決這些事。


· 如果有其他关于文豪的设定,请写下来。

-在有碍書內受傷的話流出的血液是墨

-侵蝕者被擊破時會化成霧狀的墨然後消失(遊戲里的動畫效果延伸)

-作為武器的書只有在有碍書內才能化為武器

-侵蝕者無法傷害到現實的人類(也就是司書)

-同樣的文豪們的武器也無法傷害到現實中的人,但是可以傷到他們自己

-他們應該也不會用現實中的相應武器吧,除非他们生前確實就会


———————————————————————————————————————


关于司书

· 司书的日常工作包括什么?

-管理文豪們潛書、補修、健康狀態等。圖書館的書籍整理(圖書管理員本職orz)。

-安排圖書館的各種設施(食堂啦補修室啦還有打掃衛生之類的)的運轉。

-我個人設定的是做飯啊打掃衛生啊洗衣服啊洗完啊收拾東西啊這些工作是由司書製造的專用機器人來負責的(飯看上去這麼好吃怎麼可能是司書自己做


· 司书是如何被任命的?

-政っ府招安一部分自願入伍一部分.....吧。

-感覺政っ府應該是一邊暗中尋找已有的有能力擔任司書的煉金術師一邊進行公開的征召活動篩選有煉金術天賦並且願意成為司書的人,說不定還秘密的搞出什麼專門用來當司書的人造人什麼的.....


· 成为司书需要什么条件/资质?

-就,煉金術天賦吧....然後需要至少是表面上聽從政っ府的安排?


· 如标题所言,司书也是炼金术师,这一设定是如何体现的?

-這個在上面提到過。食堂的工作和日常家務工作是由司書用煉金術製造的機器人,或者說是人偶來負責的。

-這裡的人偶是指沒有思想感情只是根據指令程序式運轉的那種,和文豪們是完全不一樣的。


· 一般而言,司书与文豪之间的关系是什么样的?

-不同圖書館的關係都不一樣吧.........

-我家基本就是很普通的那種,工作的時候是上下級關係,平常就朋友or師生or前輩後生。


· 潜书(有碍书)时,文豪如何与司书进行联系?

-煉金術解決一切(。)

-潛書時應該沒法和司書取得聯絡吧.,前進or撤退完全由領隊文豪決定。

-遊戲畢竟要讓你操作啦所以看上去是司書決定前進/撤退,但我覺得潛書時沒法和外界聯絡。


· 补修时司书在做什么?为什么补修会用到墨水?

-修補時司書不用幹什麼吧。

-補修室的床下是有煉金法陣之類的東西存在的,司書需要定期檢查維護升級

-煉金法陣的運行需要消耗煉金道具,根據修補的程度不同消耗量也不同,就跟內燃機運轉需要能源物質一個道理

-至於床位為啥要氪金,大概是因為建立這種法陣的必須道具是國家控制的資源,所以只能從政っ府買進吧........


· 图书馆中有多少位司书?

-通常是一個圖書館一個司書,有的圖書館是兩人或更多人協同負責。

-圖書館絕對不止一個,應該是有很多分館。

-司書們負責各自的分館,總館是館長他們負責。

-司書們有定期的在總館的集會,集會上相互交流并總館匯報工作等等。


· 如果存在复数位司书,ta们之间的工作(结成、助手选择等等)是如何协调的?

-各家不一樣吧反正我家就一個司書。


· 食堂的餐点是由谁提供的?

-上面說過了,由司書製造的機器人負責。


· 规定上,司书工作中是否存在某些禁忌?

-首先要遵守政府的保密協議吧。

-應該不允許各個分館的文豪見面.....吧。

-肯定不允許這群人在現世發表文章的所以藤村你別想著自費出版了

-大約不允許戀愛吧,雖然我很想和自然弓們談戀愛(合眼)


· 如果有其他关于司书的设定,请写下来。

-暫時沒有了......以後想到再說吧———————————————————————————————————————


关于帝国图书馆

· 帝国图书馆内除了图书馆、司书室、食堂之外,还有什么样的房间/区域/设施?(如果有兴趣的话,还可以大致描述一下它们在什么地方。)

-文豪們的寢室啊司書的寢室啊!不然要睡哪裡哦!司書還可以湊合湊合躺司書室,文豪難道要吸進書裡睡么!!

-吸煙室,這個絕對是圖書館必備吧。

-倉庫,而且不止一個。用來放置採購的食物、圖書館內需要的家具配置以及一些常用五金工具之類的。除了食材倉庫和食堂廚房挨著之外剩下的都分佈在角落or地下室

-潛書專用區域,分為有碍书區和有魂書區。兩者是相互隔壁且相互獨立的大廳一樣的區域,區域內有必要的道具和法陣等等

-保管有碍书和有魂書的房間,和潛書的區域是相連的

-醫務室,負責解決非潛書造成的傷病,比如感冒啊擦傷啊消化不良啊

-活動室,內置各種棋牌類以及桌遊(....)等等

-畫室,專門給某位藝術家先生準備的,當然其他人也可以使用

-書籍修復專用的工作室(個人興趣)


· 图书馆内还有其他的人类吗?如果有,他们担任着什么工作?

-沒有,最多也就是偶爾會有司書請回來的客人在

-有負責古籍修復(物理)的人在,但是不是在圖書館內,只是需要的時候會到圖書館來進行修復工作


· 一般人可以进入图书馆吗?

-進入圖書館必須有專門的許可,因為圖書館有政府要求下設立的煉金術結界。只有館長和該圖書館司書能授權許可。


· 如果有其他关于帝国图书馆的设定,请写下来。

-好像在前面司書的部分都說的差不多了.......

-圖書館不止一個,帝國圖書館總館下屬很多個分館分佈在各地。

-每個圖書館都由特定的司書負責,管轄範圍內的有碍书會被集中送往圖書館淨化,淨化完畢后再送還改著玩....